Ferritin - S

Indikationer

  • Diagnostik och kontroll av järnbrist
  • Diagnostik och kontroll av hemokromatos och transfusionshemosideros
  • S-Fe/transferrin-förhållandet är känsligare vid diagnostik av hemokromatos, medan ferritin är bäst lämpad för uppföljning av behandling

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

12 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

13 - 148

µg/L

Män

27 - 365

µg/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Ferritin utgör kroppens normala lagringsform av järn och består av ett protein, apoferritin (450 kDa) som kan binda över 4000 järnatomer per proteinmolekyl. Ferritinkoncentrationerna i plasma hos friska beror dels på järndepåernas storlek och dels på det aktuella intaget av järn. Inflammatoriska tillstånd ökar plasmaferritinnivåerna. Vid järnbrist är ferritinnivån i plasma låg. Värden < 10 µg/L talar för bristande eller inga järndepåer. Förhöjda värden ses vid påverkan av cellsystem med höga ferritinhalter tex  vid hepatiter, toxiska leverskador, hemokromatos eller andra tillstånd som påverkar levercellerna. Mycket höga ferritinnivåer ses också vid akut myeloisk leukemi, måttligt förhöjda ferritinnivåer vid andra leukemiformer, Mb Hodgkin och neuroblastom. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19763
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.