Folat - S

Indikationer

 • Makrocytär anemi som inte beror på brist av vitamin B12
 • Alkoholism
 • Anorexi
 • Malabsorbtionstillstånd
 • Dialyskrävande njursjukdom
 • Hypertyreos
 • Cancersjukdom, i synnerhet leukemi
 • Utredning av kognitiv dysfunktion, depression eller polyneuropati

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

Viktigt att provet centrifugeras snarast (dock senast inom 2 timmar)
2000 x g i 10 minuter

Transport

Vid transport senare än dygn 1 men inom dygn 3: Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod. Avhällt prov förvaras och transporteras kylt.

Transport senare än dygn 3: Frys avhälld serum och transportera fryst.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

3 dygn

Frys (-20°C)

8 veckor

Referensintervall

Referensintervall

 7-46

nmol/L

Brist kan inte uteslutas för S-folat < ca 15 nmol/L p.g.a. polymorfism i MTHFR-genen.


Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Brist kan inte uteslutas för S-folat < ca 15 nmol/L p.g.a. polymorfism i MTHFR-genen.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Folat, Folsyra eller vitamin B9 är ett vattenlösligt vitamin som finns i olika former som alla har folsyraaktivitet. Brist uppstår främst vid otillräckligt intag, ensidig kost, hos äldre eller missbrukare eller vid malabsorptionstillstånd samt vid ökat behov såsom vid graviditet, hemolytisk anemi eller myeloproliferativa sjukdomar. Vissa läkemedel påverkar folatomsättningen t ex antiepileptika, metotrexat och trimetoprim. Lågt serumfolat under graviditet förknippats med neuralrördefekter hos fostret. Folat är nödvändigt för ett flertal metabola processer, bl a DNA-syntes och regenerering av röda blodkroppar. Obehandlad brist kan leda till megaloblastisk anemi.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU02070
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?