Folat - S

Indikationer

 • Makrocytär anemi som inte beror på brist av vitamin B12
 • Alkoholism
 • Anorexi
 • Malabsorbtionstillstånd
 • Dialyskrävande njursjukdom
 • Hypertyreos
 • Cancersjukdom, i synnerhet leukemi
 • Utredning av kognitiv dysfunktion, depression eller polyneuropati

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 timmar

Kyl

2 dygn

Frys

1 månad

Referensintervall

Referensintervall

> 6,0

nmol/LKommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Folat, Folsyra eller vitamin B9 är ett vattenlösligt vitamin som finns i olika former som alla har folsyraaktivitet. Brist uppstår främst vid otillräckligt intag, ensidig kost, hos äldre eller missbrukare eller vid malabsorptionstillstånd samt vid ökat behov såsom vid graviditet, hemolytisk anemi eller myeloproliferativa sjukdomar. Vissa läkemedel påverkar folatomsättningen t ex antiepileptika, metotrexat och trimetoprim. Lågt serumfolat under graviditet förknippats med neuralrördefekter hos fostret. Folat är nödvändigt för ett flertal metabola processer, bl a DNA-syntes och regenerering av röda blodkroppar. Obehandlad brist kan leda till megaloblastisk anemi.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU02070
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.