Gentamicin - S

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Hållbarhet

Hållbarhet

Avskilt serum

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

4 veckor

Referensintervall

Referensintervall

Se FASS

Svaret anges i mg/L Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Gentamicin är ett aminoglykosidantibiotikum som har brett spektrum med god antibakteriell effekt på gramnegativa bakterier inkl Pseudomonas aeruginosa och många grampositiva kocker, speciellt penicillinasproducerande stafylokocker. Gentamicin används ofta synergistiskt tillsammans med betalaktamantibiotika vid behandling av allvarliga infektioner, speciellt de som orsakats av gramnegativa baciller. Karakteristiskt för aminoglykosiderna är toxicitet som kan ge skador på njurar, hörsel och balanssinnet. Biverkningarna är i viss grad relaterade till serumkoncentrationen. Gentamicin ges vanligen en gång per dygn, doseras efter patientvikten och dosen justeras efter upprepade koncentrationsmätningar. Halveringstiden (ca 2,5 h) förlängs påtagligt (upp till 20-40 gånger normalvärdet) vid nedsatt njurfunktion pga minskad utsöndring.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19779
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?