Glukos - Perikardvätska, Pleuravätska, Ascites (Pkv, Plv, Asc)

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: Pkv-Glukos: NPU18097, Plv-Glukos: NPU10115, Asc-Glukos: NPU04072 Ackrediterad: Nej

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Perikardvätska, Pleuravätska, Ascitesvätska

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?