GT, Glutamyltransferas - S

Indikationer

  • Misstanke om leversjukdom, påvisande av kolestas, eventuellt tillsammans med P/S-ALP
  • Bedömning av läkemedelsrelaterade leverskador
  • Misstanke om och kontroll av alkoholrelaterade leverskador

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

> 1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

18 - 40 år

0,15 - 0,75

µkat/L


> 40 år

0,15 - 1,2

µkat/L

Män

18 - 40 år

0,15 - 1,3

µkat/L


> 40 år

0,20 - 1,9

µkat/L

Barn

< 8 år

< 0,27

µkat/L


​8 - 12 år

< 0,43

µkat/L


​13 - 17 år

< 0,60

µkat/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-GT, Gamma-Glutamyltransferas anses vara bundet till cellmembranen på de luminala ytorna av körtelceller. Vid vävnadsskada ökar enzymhalten i respektive sekret (galla, urin, seminalvätska). GT i serum blir förhöjd dock huvudsakligen ifrån levern och speglar ffa tryck mot kanalikulära membraner vid t.ex. steatos, gallstas och även blodstas sekundär till högersvikt samt vid kronisk inaktiv fibros och cirros. Hos diabetiker och överviktiga kan GT-stegring relateras till graden av leversteatos.

Höjda värden kan ses vid intag av alkohol, antiepileptika, barbiturater, benzodiazepiner och dextropropoxifen. GT ökar med åldern upp till 50 år.

Sist men inte minst, GT kan också bli förhöjd vid levermetastaser. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22283
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?