HCG, Koriogonadotropin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19579 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Påvisning av graviditet. Kontroll av graviditet
  • Misstanke om och kontroll av extrauterin graviditet: ektopisk och molagraviditeter
  • Dubbeltest och trippeltest
  • Vid patologisk graviditet
  • Diagnostik och kontroll av behandling vid trofoblastsjukdom, mola hydatidosa och choriocarcinom
  • Diagnostik och kontroll vid testikelcancer (icke-seminomatösa könscellstumörer) och ovarialcancer

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

12 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

< 5

IE/L

Män

< 3

IE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-HCG+β är avsedd för användning speciellt och vid diagnos av graviditet.
Den biologiska verkan av hCG tjänar till att bibehålla gula kroppen under graviditet. Det påverkar även steroidproduktionen. Serum från gravida kvinnor innehåller huvudsakligen intakt hCG.
Mätning av hCG-koncentrationen möjliggör graviditetsdiagnos redan en vecka efter befruktning. Bestämningen av hCG i den första trimestern av graviditeten är av särskild betydelse. Förhöjda värden tjänar här som en indikation på korionkarcinom, hydatidmola (druvbörd) eller flerbarnsgraviditet. Sänkta värden visar på hotande eller missad abort, utomkvedshavandeskap, gestos eller intrauterin död.
Mycket höga hCG-nivåer kan fås vid hormonproducerande tumörer i ovarier eller testiklar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?