HCG, Koriogonadotropin - S

Indikationer

 • Påvisning av graviditet. Kontroll av graviditet
 • Misstanke om och kontroll av extrauterin graviditet: ektopisk och molagraviditeter
 • Dubbeltest och trippeltest
 • Vid patologisk graviditet
 • Diagnostik och kontroll av behandling vid trofoblastsjukdom, mola hydatidosa och choriocarcinom
 • Diagnostik och kontroll vid testikelcancer (icke-seminomatösa könscellstumörer) och ovarialcancer

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

12 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

< 5

IE/L

Män

< 3

IE/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-HCG+β är avsedd för användning speciellt och vid diagnos av graviditet.
Den biologiska verkan av hCG tjänar till att bibehålla gula kroppen under graviditet. Det påverkar även steroidproduktionen. Serum från gravida kvinnor innehåller huvudsakligen intakt hCG.
Mätning av hCG-koncentrationen möjliggör graviditetsdiagnos redan en vecka efter befruktning. Bestämningen av hCG i den första trimestern av graviditeten är av särskild betydelse. Förhöjda värden tjänar här som en indikation på korionkarcinom, hydatidmola (druvbörd) eller flerbarnsgraviditet. Sänkta värden visar på hotande eller missad abort, utomkvedshavandeskap, gestos eller intrauterin död.
Mycket höga hCG-nivåer kan fås vid hormonproducerande tumörer i ovarier eller testiklar.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU19579
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?