HDL-Kolesterol - fS, - S

Indikationer

 • Bedömning av risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
 • Utredning av hyperlipidemier

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Patientförberedelser

fS - HDL-Kolesterol: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda, all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.

S - HDL-Kolesterol: Inga speciella förberedelser krävs.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dagar

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor ≥18 år

1,0 - 2,7

mmol/L

Män ≥18 år

0,8 - 2,1

mmol/L

LDL/HDL-kvot

< 5,0


Refereninstervall

Barn

0-15 dagar

0,40 - 1,1

mmol/L

16 dagar - 6 månader

0,30 - 1,9

mmol/L

7 månader - 9 år

0,67 - 1,6

mmol/L

9 - 18 år

0,84 - 1,9

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-HDLKOL, HDL-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. P/S-HDL-kolesterol står för 25-30% av det totala kolesterolet

Analys av HDL-kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, LDL- och total kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

HDL-koncentrationerna varierar i regel omvänt med VLDL-koncentrationerna och förekommer vid alla tillstånd med hypertriglyceridemi, primära såväl som sekundära. Uremin ger en HDL-ökning i samband med en VLDL-sänkning. Vid hypertyreos stimuleras det hepatiska lipaset som ger en tendens till låga HDL-nivåer samt låga LDL-koncentrationer. Inflammationer och infektioner ger en måttlig övergående HDL- och LDL-sänkning som blir mer uttalad vid t.ex. hjärtinfarkt. Stora trauma ger en kraftig sänkning av HDL. Höga HDL-koncentrationer beror oftast på intag av läkemedel (östrogener, antiepileptika eller bronkodilaterande ämnen) eller långvarigt och måttligt alkoholintag. Däremot sjunker HDL-koncentrationen vid intag av tiazider och selektiva beta-blockerare.

Höga HDL-koncentrationer förekommer också i ärftlig form. Vid sällsynta genetiska rubbningar är HDL-nivåerna extremt låga. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-koder:
  • fS - HDL-Kolesterol: NPU10157
  • S - HDL-Kolesterol: NPU01567
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?