Immunfenotypning av leukocyter

Provtagning / Provhantering

Provtagningsmaterial:

Blod - EDTA-rör, lila propp.

Andra vätskor (tex. Ascites, pleura) - EDTA-rör, lila propp
samt om möjligt ett rör utan tillsats.

Spinalvätska - Rör utan tillsats.

Finnålsaspirat - tas i ca 1 mL, steril fysiologisk NaCl i rör
utan tillsats. BLANDA försiktigt.

Benmärg - tas i ca 1 mL, steril fysiologisk NaCl i EDTA-rör, lila propp. BLANDA förskitigt.

Lymfkörtlar - Hanteras genom Patologen, se länk. Får inte ligga i formalin.

Transport

Transport till Kem lab bör ske snarast efter provtagningen.
Kontakta: Tel. 0455-734562 eller 0455-734570.             

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

På remissen ska datum ochklockslag för provtagningen samt frågeställning anges.

Mottagning av prover helgfria vardagar.
Dag före helgdag/lördag senast kl 11.00.

Vi är mycket tacksamma om dessa tider respekteras i mesta möjliga mån.

Övrig information

  • Analyseras: Se kommentarer
  • System: Se nedan
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: KonsultationPDF
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?