Kannabinoid - U (sållning)

Synonymer: Cannabinoider

Provtagning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 ml
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Negativ

< 20

µg/L
Kommentarer

 • Screeninganalys
 • Positiva prover sparas i 1 månad
 • Eventuell verifiering med kromatografisk metod utförs externt
  (Se länk: Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och beställs separat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-THC, Cannabis
Den främsta psykoaktiva komponenten i den indiska hampväxten, Cannabis sativa, anses allmänt vara Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9 THC), men även andra cannabinoider kan bidra till de psykologiska och fysiologiska effekterna av hasch- och marijuanarökning. De akuta effekterna av cannabisintag är minnesförsämring, tidsförvirring, inlärningssvårigheter, försämrad motorik och personlighets-förändringar samt vasodilatation och ökad hjärtfrekvens. Vid långvarigt och frekvent missbruk ses även pulmonella och reproduktiva effekter. Cannabis röks vanligen som växtextrakt, sk hasch eller som torkade blad "marijuana" men kan även intagas peroralt, antingen tillsatt i födan eller som ett lösningsextrakt (te). Vid rökning absorberas cannabinoider via lungvävnaden till blodet med snabbt inträdande effekt. Upptaget är långsammare men effekten förlängd vid peroralt intag. De naturliga cannabinoiderna och deras metaboliter är fettlösliga och lagras i kroppens fettvävnader, inklusive hjärnvävnad, under långa perioder efter användning. Cannabinoidernas metaboliter återfinns i blod, galla, avföring och urin och kan bestämmas i urin inom timmar efter exponering. På grund av sin fördelning till fettvävnader utsöndras de långsamt i urinen och kan påvisas upp till flera veckor efter senaste exponeringen, beroende på intensiteten och frekvensen i användningen. Den framträdande Δ9 THC-metaboliten, 11-nor-Δ9 THC-9-karboxylsyra (Δ9 COOH-THC), är den primära urinmarkören för påvisande av marijuanaanvändning.

Övrig information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Urin
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU08957
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.