Karbamazepin - S

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp, RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd, orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport

Serum avskiljs

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

1 månad

Referensintervall

Referensintervall

Ej i kombination med andra läkemedel

Vuxen

20 - 40

µmol/L

Kommentarer

  • Terapikontroll
  • Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Karbamazepin är ett antiepileptiskt läkemedel som används för behandling av alla former av partiell epilepsi, generaliserade toniska-kloniska anfall, enkla och komplexa partiella anfall. Karbamazepin används även för behandling av trigeminusneuralgi och vissa psykiatriska tillstånd. I cirkulationen är karbamazepin proteinbundet till cirka 70 %. Substansen metaboliseras i levern till karbamazepin-10,11-epoxid, som är farmakologiskt aktivt, därefter till karbamazepin-10,11-dihydroxid. Båda metaboliterna utsöndras i urinen. Plasmakoncentrationen av epoxidmetaboliten kan variera mellan 15 och 48 % av modersubstansens koncentration. Epoxiden har en kortare halveringstid (5–8 timmar) än modersubstansen (8–60 timmar). Halveringstiden sjunker vid upprepad tillförsel pga enzyminduktion. Vissa läkemedel som t. ex. erytromycin, och dextropropoxifen hämmar metabolismen och kan ge betydande ökning av serumkoncentrationen vid samtidig användning.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01457
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?