Kobalaminer, vitamin B12 - S

Indikationer

  • Utredning av anemi (särskilt vid högt MCV)
  • Neurologiska sjukdomar: Polyneuropati, Myelopati
  • Psykiska sjukdomar: Depression, Demens

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

8 veckor

Referensintervall

Referensintervall

150 – 500

pmol/LKommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-KOB, S-Kobalaminer, S-Vitamin B-12

Kobalaminer är en grupp ämnen med komplex struktur och en centralt belägen koboltjon. Molekylmassan är ca 1400 Da. Kobalaminer är nödvändiga för normal metabolism, bl a syntes av aminosyran metionin, DNA-syntes och nybildning av röda blodkroppar. De benämns även vitamin B12. Dagsbehovet anges till 2,4 mikrogram per dygn. Bristtillstånd leder till megaloblastisk anemi och påverkan på centrala nervsystemet sk polyneuropati. Kobalaminer förekommer endast i födoämnen av animaliskt ursprung och brist kan förväntas vid strikt vegetarisk kost utan B12-tillskott via t ex mjölk eller ägg. För att kobalaminer ska upptas från födan krävs frisättning av proteinbundna kobalaminer med saltsyra från magsäcken samt bindning till glykoproteinet ”intrinsic factor” (IF) som bildas i parietalcellerna. B12-IF–komplexet binds stabilt och upptas via receptorer i distala ileum. I serum är kobalaminerna bundna till två proteiner, dels transkobalamin, dels haptokorriner som produceras främst av neutrofila granulocyter. Brist på kobalaminer uppstår främst vid malabsorption, nedsatt saltsyreproduktion eller IF-brist. Tillståndet ses oftast vid sjukdomstillstånd i magsäck och tunntarm 

t ex efter ventrikelkirurgi, vid celiaki och Mb Crohn.

Höga kobalaminnivåer ses, förutom efter parenteral tillförsel, vid tillstånd med stegrat antal neutrofila granulocyter och levercellsskada. Låga nivåer ses förutom vid kobalaminbrist även vid leukopeni.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01700
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?