Kolesterol - fS, - S

Indikationer

 • Riskbedömning för aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom ingår som en del i beräkningen av totalrisken
 • Utredning av hyperlipoproteinemier

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Patientförberedelser

fS - Kolesterol: Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda, all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.

S - Kolesterol: Inga speciella förberedelser krävs.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

18 - 30 år

2,9 - 6,1

mmol/L

31 - 50 år

3,3 - 6,9

mmol/L

≥51 år:

3,9 - 7,8

mmol/L

Referensintervall

Barn

0-15 dagar

1,1 - 3,2

mmol/L

16 dagar-6 månader

1,7 - 6,1

mmol/L

7 månader-18 år

2,7 - 5,5

mmol/L

OBS! Referensintervall avser fasteprov

Kommentarer

Alkoholintag, som kan höja kolesterolhalten och
excessiv fysisk aktivitet, som kan sänka kolesterolnivån
bör undvikas dygnet före provtagning.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Kol, P/S-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. Av det kolesterol som transporteras i plasma är ca 70 % esterifierat med långkedjiga fettsyror, medan ca 30 % är oförestrat (”fritt kolesterol”). Inom klinisk kemi definieras P/S-Kolesterol som summan av kolesterolestrar och fritt kolesterol.

Analys av kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, HDL- och LDL-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Uttalade ökningar av kolesterolkoncentrationen härrör som regel från ökad LDL-koncentration och ses regelbundet vid familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi. Måttlig till uttalad ökning uppträder vid åtskilliga tillstånd som framför allt hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-koder:
  • fS - Kolesterol: NPU18412 
  • S - Kolesterol: NPU01566
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?