Kolesterol - S

Indikationer

  • Riskbedömning för aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom ingår som en del i beräkningen av totalrisken
  • Utredning av hyperlipoproteinemier

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

 

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

 

18 - 30 år

2,9 - 6,1

mmol/L

31 - 50 år

3,3 - 6,9

mmol/L

> 50 år

3,9 - 7,8

mmol/L

Kommentarer

Alkoholintag, som kan höja kolesterolhalten och
excessiv fysisk aktivitet, som kan sänka kolesterolnivån
bör undvikas dygnet före provtagning.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Kol, P/S-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. Av det kolesterol som transporteras i plasma är ca 70 % esterifierat med långkedjiga fettsyror, medan ca 30 % är oförestrat (”fritt kolesterol”). Inom klinisk kemi definieras P/S-Kolesterol som summan av kolesterolestrar och fritt kolesterol.

Analys av kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, HDL- och LDL-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Uttalade ökningar av kolesterolkoncentrationen härrör som regel från ökad LDL-koncentration och ses regelbundet vid familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi. Måttlig till uttalad ökning uppträder vid åtskilliga tillstånd som framför allt hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01566
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.