Kortisol - S

Indikation

  • Misstanke om hyper- eller hypofunktion i binjurebarken

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

kl. 06 - 10

140 - 450

nmol/L

kl. 16 - 20

74 - 286

nmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Kortisol (hydrokortison) är den viktigaste glukokortikoiden hos människan och är nödvändig för upprätthållande av ett antal kroppsfunktioner. Ca 90% av kortisol i blodet är bundet antingen till transkortin (ca 75 %) eller till albumin (låg affinitet, ca 15 %). Resterande ca 10 % cirkulerar obundet i blodet. Den biologiska aktiviteten är knuten till de fria och lågaffinitetsbundna fraktionerna.
Insöndringen av kortisol från binjurebarken regleras främst genom hypofysens insöndring av kortikotropin (ACTH). Kortisol har ett flertal effekter på olika organ i kroppen, bl a ökad glukoneogenes, ökade blodglukosnivåer och omfördelning av kroppsfettet till bålen. Andra effekter är hämning av tillväxthormonsekretionen, stimulering av hematopoesen, hämning av den akuta inflammatoriska reaktionen och hämmande påverkan på immunsystemets komponenter.

Kortisolnivåerna i plasma visar normalt en dygnsvariation med de högsta koncentrationerna tidigt på morgonen och efter hand sjunkande koncentrationer under dagen till en kvällsnivå som är ungefär hälften av morgonkoncentrationen. Det är därför viktigt att veta tidpunkten för provtagningen för en korrekt tolkning. Analys av serumkortisol är indicerad vid misstanke om primär eller sekundär överproduktion i binjurarna, för utredning av nyupptäckta tumörer i binjurarna, sk ”incidentalom”  samt vid misstanke om binjurebarksinsufficiens. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01787
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?