Kryoglobuliner - S

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

OBS! Använd varma rör och kanyler samt förvara provet i 37°C.
Det är viktigt att provet hela tiden befinner sig i värme även under transporten till laboratoriet och på laboratoriet.

Förvarna laboratoriet om provtagningen.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter i 37°C

Temperatur

37°C

Transport

Viktigt att provet transporteras i värme.

Referensintervall

Negativ

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Kryo, S-Kryoglobulin. Proteiner som faller ut om serum kyls till ca 4°C och ånyo går i lösning då serum värms till 37°C kallas kryoglobuliner.
Kryoglobulinerna indelas i tre grupper:

  • Monoklonala
  • Blandade kryoglobuliner med polyklonal och monoklonal komponent
  • Blandade kryoglobuliner med polyklonala immunglobuliner och andra plasmaproteiner.

Kryoglobuliner uppträder ibland vid myelomatos, malignt lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, vissa autoimmuna sjukdomar, enstaka infektionssjukdomar, men även hos enstaka friska individer. Analysen kan ingå vid utredning av vaskulär purpura, Raynauds fenomen, artralgier, renala glomerulära och oklara neurologiska symtom.

Övrig information

  • Analyseras: Må - To
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01816
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?