Laktat - Csv

Provtagning

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.
Tas i plaströr, sterilt med minst 1 mL likvor.
Placeras omedelbart på isbad och transporteras omgående till laboratoriet.

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork.
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr med skruvkork

Provhantering

Centrifugering i kylcentrifug, 4- 8°C

2000 x g i 10 minuter

Transport

Isbad
Omgående till laboratoriet.

Referensintervall

Referensintervall

0,6 - 2,7

mmol/L

Text

Text

Kommentarer

OBS! Analyseras inte i Karlshamn

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02545
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.