Laktosbelastning

Indikationer

  • Gentest är att föredra
  • Misstanke om laktasbrist
  • Magsmärtor som präglas av borborygmi, diarré och smärtor efter mjölkintag
  • Kontraindikation – Diabetes mellitus

Provtagning

För tidsbeställning och patientinstruktioner ring:
Karlshamn: 0454 - 73 22 56
Karlskrona: 0455 - 73 46 06

Referensintervall

Stegring av S-Glukos minst 1,3 mmol/L

Övrig information

  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Konsultation
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?