LD, Laktatdehydrogenas - S

Indikationer

  • Utredning av patienter med oklara sjukdomsbilder
  • Hemolytisk anemi och kontroll av patienter med hemolys
  • Mätning av sjukdomsaktivitet vid leukemi eller lymfom
  • Diagnostik, prognostisering och kontroll av patienter med testikelcancer

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

4 dygn

Frys

6 veckor

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

18 - 69 år

1,8 - 3,4

µkat/L

≥ 70 år

1,9 - 4,2

µkat/L

Barn

0 - 6 mån

≤ 10,0

µkat/L

6 mån - 12 år

≤ 5,3

µkat/L

​13 - 17 år

≤ 4,5

µkat/L

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-LD, P/S-Laktatdehydrogenas finns i cytoplasman i kroppens alla celler. Vid sjukdomar där cellmembranens permeabilitet ökar, stiger LD-aktiviteten i blodet. Aktivitetsökningen blir stor särskilt då LD-rika celler (erytrocyter, hjärt- och skelettmuskulatur, lever) skadas. LD är en ospecifik indikator på vävnadsskada.

Mätning av laktatdehydrogenas används huvudsakligen vid misstanke på hemolys/ineffektiv erytropoes. Ibland vid oklara muskelsjukdomar och vid oklar ASAT/ALAT-stegring.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22289
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?