LDL- Kolesterol - S

Indikation

  • Bedömning av risken för aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom, särskilt vid förhöjd kolesterolnivå

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL.
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL.
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

18 - 30 år

1,2 - 4,3

mmol/L

31 - 50 år

1,4 - 4,7

mmol/L

> 50 år

2,0 - 5,3

mmol/L

Kommentarer

Patienten ska vara fastande sedan minst 10 timmar och får inte ha intagit alkohol dygnet före provtagning eftersom beräkningen baseras på Triglycerider.

Beräknas enligt Friedewalds formel.
Formeln gäller endast om: fS-TG < 4,0 mmol/L 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-LDL-Kol, P/S-LDL-Kolesterol. Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. P/S-LDL-kolesterol står för 60-70% av det totala kolesterolet.

Analys av LDL-kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, HDL- och total kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Måttlig till uttalad ökning av LDL-nivån uppträder sekundärt vid åtskilliga tillstånd. Vid nefrotiskt syndrom ses en ökning av LDL. Vid hypertyreos stimuleras det hepatiska lipaset som ger en tendens till låga LDL-nivåer samt låga HDL-koncentrationer. Inflammationer och infektioner ger en måttlig övergående LDL- och HDL-sänkning.

Förhöjda LDL-koncentrationer ses regelbundet vid olika sorters familjära dyslipoproteinemier. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01568
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.