Lymfocyter, T-celler - B

Synonymer: Flödescytometri

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

  • Innan provtagning kontaktas laboratoriet, tel 0455 - 73 45 62
    eller 0455 - 73 45 70.
  • Provet förvaras i rumstemperatur och transporteras snarast till laboratoriet för analys.
  • På remissen ska datum och klockslag för provtagningen anges.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA

3 Provrör med lila propp

Provhantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

Snarast (inom 24 timmar)

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Tor till kl. 16.00, Fr till kl. 11.00
  • System: Blod
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.