Pankreasamylas - S

Indikationer

  • Oklara akuta abdominalsmärtor, med misstanke om akut pankreatit
  • Övervakning av inlagda patienter med akut pankreatit
  • Kontroll av patienter med kronisk pankreatit

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

1 månad

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

0,15 - 1,10

µkat/L

Fram till 1 års ålder är total avsaknad av pankreasisoamylasaktivitet i serum normalt. Aktiviteten stiger därefter långsamt för att uppnå samma värde som hos vuxna vid ca 10 års ålder.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-PAMYL, Amylas, pankreastyp

Amylas katalyserar spjälkningen av polysackarider såsom stärkelse och glykogen. Slutprodukten är maltos och andra mindre sackarider. Amylas tillverkas dels i spottkörtlarna dels i pankreas och de bidrar vardera med ca 50 % av den totala aktiviteten i serum. Det kliniska intresset är mest inriktat på pankreasamylas.

Förhöjd aktivitet ses vid akut pankreatit under de 3-5 första dygnen varefter värdena vanligen normaliseras oberoende av sjukdomsförloppet. Vid pankreascystor brukar värdena vara förhöjda upp till tre veckor. Måttligt förhöjda pankreasamylas nivåer kan även ses utan pankreasaffektion vid akuta bukåkommor (perforerat ulcus, ileus, mm), vid morfintillförsel, efter röntgen undersökning av pankreas, makroamylasemi samt vid njurinsufficiens.

Sänkt aktivitet ses vid kronisk pankreatit och pankreascancer samt hos dåligt nutrierade patienter. Mycket låga värden ses vid cystisk fibros.

Indikationer: vid utredning av oklara akuta bukfall, misstanke på exokrin pankreasinsufficiens, cystisk fibros samt vid utredning av oklar hyperamylasemi. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19986
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?