Paracetamol - S

Synonym: Acetoaminofen

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

66 - 199

µmol/L

Toxisk nivå

> 300

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Paracetamol är den aktiva beståndsdelen i läkemedel som Alvedon och Panodil och används för dess analgetiska och antipyretiska egenskaper. Kronisk användning av paracetamol i höga doser kan resultera i hepatotoxicitet och nefrotoxicitet. Överdosering kan leda till allvarlig leverskada och leversvikt om förgiftningen inte behandlas i tidigt skede. Samtidigt alkoholintag ökar toxiciteten. Bestämning av paracetamolkoncentration är viktig vid misstanke om överdosering, då påbörjandet av terapi senast 16 timmar efter intag kraftigt minskar risken för leverskada och därav följande mortalitet. Prov för att bedöma om ett intag kan leda till leverskada tas första gången tidigast ca 4 timmar efter förmodat intag och riskbedömning sker beroende på serumnivå i förhållande till förfluten tid efter paracetamolintaget.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03024
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?