Protein HC - U

Remiss: NCS BoS / remiss Klinisk kemi
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: NPU19858 Ackrediterad: Ja

Urinrör (gul propp med röd topp)

Urinrör (gul propp med röd topp)

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats System: Urin

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Referensintervall

Referensintervall

< 8

mg/LKommentarer

Protein HC benämns även alfa-1-mikroglobulin.
Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Protein HC (alfa-1-mikroglobulin) har en molekylvikt på 27 kDa. Proteinet produceras i levern och består av en enda polypeptidkedja. I plasma föreligger protein HC antigen som fritt protein eller som ett högmolekylärt komplex i första hand tillsammans med IgA. Fritt protein HC filtreras genom glomeruli och återresorberas i proximala tubuli där det bryts ner. Vid skada på proximala tubulusceller minskar snabbt förmågan att reabsorbera protein HC och koncentrationen i urin ökar. Ökad urinutsöndring av fritt protein HC är en tidig och pålitlig indikator för alla former av tubulusskada.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?