Protein HC - U

Provtagning

Provet tas i urinrör, beige propp.
Morgonurin

Urinrör, beige propp

Rörstorlek / Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Referensintervall

Referensintervall

< 8

mg/LKommentarer

Protein HC benämns även alfa-1-mikroglobulin.
Kan beställas som enskild analys. Ingår även i Elfores, Proteiner - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Protein HC (alfa-1-mikroglobulin) har en molekylvikt på 27 kDa. Proteinet produceras i levern och består av en enda polypeptidkedja. I plasma föreligger protein HC antigen som fritt protein eller som ett högmolekylärt komplex i första hand tillsammans med IgA. Fritt protein HC filtreras genom glomeruli och återresorberas i proximala tubuli där det bryts ner. Vid skada på proximala tubulusceller minskar snabbt förmågan att reabsorbera protein HC och koncentrationen i urin ökar. Ökad urinutsöndring av fritt protein HC är en tidig och pålitlig indikator för alla former av tubulusskada.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19858
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?