Svettest (Nanoduct med konduktivitetsmätning)

Indikation

  • Misstanke om cystisk fibros (släktskap, kroniska luftvägsbesvär, undernäring, mekonium ilius/tunntarmsobstruktion, steatorre, leversjukdom, infertilitet).

Provtagning

Utförs på patienten på laboratoriet eller på vårdavdelningen efter överenskommelse.

Referensintervall

Svett-konduktiviet < 50 mmol/L (NaCl-ekvivalenter)
Vid värden över referensintervallet rekommenderas nytt Svett-test (Macroduct) med kloridmätning.

Tolkning

Tolkning

Svettkonduktivitet

(mmol/L NaCl-ekv)

Tolkning

Rekommendation

<50

Inget stöd för CF

Vid stark klinisk misstanke: överväg nytt Svettest Macroduct med Kloridmätning

50-79

CF kan inte uteslutas

Nytt Svettest Macroduct med Kloridmätning

≥ 80

Stöd för CF

Nytt Svettest Macroduct med Kloridmätning

Kommentarer

Svett-test används vid utredning av misstanke på cystisk fibros. Vid remittering av patient för svett-test vilar informationsansvaret om anledningen till undersökning på remittenten. Med Nanoduct-tekniken stimuleras en hudyta med pilokarpin och konduktiviteten mäts i bildat svett direkt på huden. Svett-konduktivitet ger ca 15 mmol/L högre värden än Svett-klorid eftersom bidraget från samtliga joner i svett mäts. 

Övrig information

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?