T4 fritt, Tyroxin - S

Indikationer

  • Misstanke om hypo- och hypertyreos, tillsammans med TSH
  • Vid behandlingskontroll mäts bara TSH

Provtagning

Terapikontroll 24 timmar efter senaste dos.

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

8 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

9,8 - 17,0

pmol/L

Gravida 15 - 40 veckor: ca 20 % lägre värden.

Barn

Flickor 0 - < 6

11,0 - 20,6

pmol/L

Pojkar 0 - < 6

11,9 - 23,6

pmol/L

6 mån - 12 år

10,5 - 16,5

pmol/L

13 - < 18 år

10,0 - 16,0

pmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FT4, Fritt Tyroxin. I sköldkörteln bildas hormonerna tyroxin (T4)och trijodtyronin (T3). Cirkulerande T4 härstammar från sköldkörteln medan ca 80-90 % av T3 bildas i vävnaderna genom dejodering av T4. T4 i cirkulationen är till största delen bundet till olika bindarproteiner (TBG, prealbumin och albumin). Den fria (icke proteinbundna) fraktionen av T4 (fritt T4) som endast uppgår till ca 0,03 % av totalmängden, är ensamt ansvarig för den biologiska effekten. Fritt T4 utgör tillsammans med TSH förstahandsanalys vid utredning av misstänkt tyreoideafunktionsrubbning.
Förhöjt fritt T4 ses vid hyperfunktion och lågt vid hypofunktion av tyreoidea. Lågt fritt T4 vid samtidigt lågt fritt T3 och normalt TSH talar för sekundär (hypofysär) eller tertiär (hypotalamisk) hypotyreos.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03579
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?