TIBC (Järnbindande Kapacitet) - S

Indikation

  • Transferrinkoncentrationen/TIBC mäts tillsammans med P/S-Järn vid misstanke om hemokromatos och vid järnbelastning

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 månader

Kyl

8 månader

Frys

2 år

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

≥18–60 år

50-90

µmol/L

>60 år

40-85

µmol/L

Referensintervall barn

Barn

0-4 år

55-88

µmol/L

Flickor 5-12 år

53-85

µmol/L

Pojkar 5-12 år

53-83

µmol/L

Flickor 13-17 år

53-100

µmol/L

Pojkar 13-17 år

53-90

µmol/L

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av Transferrin.
TIBC = Transferrin * 25

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-TIBC, Järnbindande Kapacitet

Järnjoner transporteras i plasma bundna till transferrin. Varje transferrinmolekyl kan binda två järnjoner (Fe3+). Affiniteten mellan järnjoner och transferrin är mycket stark, varför fria järnjoner, vilka är toxiska, praktiskt taget inte förekommer i plasma. Mängden järn som kan bindas av plasma bestäms av transferrinkoncentrationen och anges som plasmans järnbindande kapacitet (TIBC, total iron binding capacity).

Bestämning av S-TIBC är främst indicerat vid utredning av sjukdomstillstånd som kan vara associerade med järnbrist eller järnöverskott (anemi resp hemokromatos) 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04133
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?