Transferrin - S

Indikation

  • Transferrinkoncentrationen/TIBC mäts tillsammans med P/S-Järn vid misstanke om hemokromatos och vid järnbelastning

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 månader

Kyl

8 månader

Frys

6 månader - 2 år

Referensintervall

Referensintervall

20 - 60 år

2,0 – 3,6

g/L

> 60 år

1,6 – 3,4

g/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Transferrin, Transferrin är det plasmaprotein, som ansvarar för järntransporten. Transferrin bildas till största delen i levern och varje molekyl kan binda två järnjoner. Utgående från transferrinkoncentrationen kan man beräkna den totala järnbindande kapaciteten (TIBC) i plasma.

Minskade nivåer av transferrin tillsammans med minskade albuminnivåer ses vid inflammationer och maligniteter, i samband med akutfasreaktion. Minskade transferrinnivåer förekommer också vid bland annat kroniska infektioner och malnutrition.

Ökade transferrinnivåer ses vid graviditet, östrogentillförsel och järnbrist.

Analys av transferrin är främst indicerat vid tillstånd associerade med järnbrist eller järnöverskott. Enskilda värden kan vara svårbedömda, då flera faktorer som t ex inflammation, malabsorption/malnutrition och behandling med steroidhormoner (t ex p-piller) kan påverka transferrinnivån.       

Transferrinnivå                

Trensferrinnivå

Sänkta nivåer

Förhöjda nivåer

Akut inflammation

Järnbrist

Kronisk leversjukdom

Oralt preventivmedelsbruk

Hemokromatos

Graviditet


Hepatit

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU26470
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.