Transferrinmättnad, TIBCM - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

1 vecka

Kyl

3 veckor

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor ≤ 50 år

0,10 - 0,50

Kvinnor > 50 år

0,15 - 0,50

Män

0,15 - 0,60

Kommentar

Värdet beräknas från analys av Järn och TIBC.
TIBCM = fe/TIBC

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-TIBCM, järnmättnad, transferrinmättnad

Järnjoner transporteras i plasma bundna till transferrin. Varje transferrinmolekyl kan binda två  järnjoner (Fe3+). Affiniteten mellan järnjoner och transferrin är mycket stark, varför fria järnjoner, vilka är toxiska, praktiskt taget inte förekommer i plasma. Utgående från S-järn och S-TIBC kan järnmättnaden (transferrinmättnaden) beräknas enligt nedanstående formel.
(FE  / TIBC)

Bestämning av järnmättnad (transferrinmättnad) är främst indicerat vid utredning av sjukdomstillstånd som kan vara associerade med järnbrist eller järnöverskott.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04191
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?