Triglycerider, TG - fS, - S

Synonymer: Intralipidtest, Lipemitest

Indikationer

 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Hyperlipoproteinemiutredning
 • Beräkning av LDL-kolesterol
 • Akut pankreatit, återkommande akut pankreatit, eftersom sjukdomen kan bero på genetiskt betingad hypertriglyceridemi

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Patientförberedelser

fS - Triglycerider : Minst 8 timmars fasta. Med fasta menas att patienten avstår från all fast föda, all dryck utom vatten och osötat kaffe/te och inte röker. Kan även tas icke fastande.

S - Triglycerider : Inga speciella förberedelser krävs.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

> 1 år

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

≥18 år

0,45 - 2,6

mmol/L

Referensintervall

Barn

0-15 dagar

0,93 - 2,93

mmol/L

16 dagar-6 månader

0,60 - 2,92

mmol/L

7 månader-18 år

0,36 - 2,19

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

fP/fS-Triglycerider ingår tillsammans med HDL-, LDL- och total-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Sekundär hypertriglyceridemi kan ses i samband med inadekvat behandling av diabetes typ I p.g.a. ökade VLDL och ibland kylomikroner. Uttalad metabol rubbning kan ge en 50-faldig triglyceridökning. Liknande rubbningar men mindre uttalade kan ses vid metabola syndrom eller uttalad övervikt. Hypotyreoidism kan också ge förhöjda triglycerider i form av VLDL och IDL. Vid njursjukdomar, såväl nefrotisk syndrom som uremi ökar triglycerider p.g.a. en ökning av VLDL. Vid inflammation ökar triglycerider (med samtidigt HDL-sänkning), dessa förändringar kan vara uttalade vid stort trauma, malaria, sepsis, familjär hemofagocytisk lymfhistiocytos, mm. Vid alkoholintag ökar triglycerider. Bland läkemedel, tiazider och selektiva beta-blockerare ökar triglycerider.

Det finns familjära hyperlipoproteinemier som kan ge också förhöjda triglycerider. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-koder:
  • fS - Triglycerider: NPU03620
  • S - Triglycerider: NPU04094
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?