Troponin T, TNT - P

Indikationer

 • Diagnostik av hjärtinfarkt
 • Instabil angina pectoris
 • Akut myokardskada
 • Antitrombotisk behandling av coronarkärlstrombos
 • Njursvikt

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, ljuslila propp.
Analysen är hållbar 4 timmar  i EDTA-röret.

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Provet ska centrifugeras och avskiljas inom 4 timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet

Avskiljd plasma

Rumstemp

4 timmar 

Kyl

1 dygn

Frys

12 månader

Referensintervall

Referensintervall

< 15

ng/LKommentarer

Endast hemolysfria prover kan analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Troponin T, TNT. Troponinerna är ett komplex av tre reglerproteiner, troponin C (den kalciumbindande komponenten), troponin I (den inhibitoriska komponenten) och troponin T (den tropomyosinbindande komponenten). Troponinkomplexet är främst lokaliserat till myofibrillerna och förmedlar den kalciumberoende aktiveringen av den tvärstrimmiga muskulaturen och moduleringen av den kontraktila funktionen. Subenheterna förekommer i ett antal isoformer. Fördelningen av dessa isoformer varierar mellan hjärtmuskelceller och de snabba och långsamma muskelfibrerna i tvärstrimmig skelettmuskulatur. Kardiellt troponin T har en skild aminosyrasekvens från den isoform som förekommer i skelettmuskulaturen. Troponin T liknande den kardiella varianten kan ev uttryckas i skelettmuskulatur vid vissa tillstånd som muskeldystrofi, polymyosit, dermatomyosit och grav njursvikt men dessa har inte kunnat mätas med de antikroppar som används i TNT-metoden och bör inte orsaka falskt förhöjda koncentrationer. Kardiellt troponin T kan dock vara förhöjt vid ett flertal tillstånd med hjärtpåverkan som inte utgör akut hjärtinfarkt t ex kardiomyopati, hjärtsvikt, aortadissektion, infiltrativa sjukdomar med hjärtengagemang, sepsis, stroke, lungemboli samt kronisk njursvikt.

Vid akut hjärtinfarkt stiger troponin T med en maximal sensitivitet 4-72 timmar efter symptomdebuten. Metoden är helt myokardspecifik och skelettmuskelskada orsakar inte förhöjda koncentrationer. Förhöjt troponin T ingår i diagnoskriterierna för akut hjärtinfarkt och är en riskmarkör för kardiella händelser och död hos patienter med akut kranskärlssjukdom.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Plasma
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU27501
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?