TSH, Tyreoideastimulerande hormon - S

Indikationer

  • Hypo- eller hypertyreos. TSH är förstahandsanalys tillsammans med fritt tyroxin (FT 4)
  • Kontroll av behandlingseffekt av tyreoideahormoner eller tyreostatika. Samtidig kontroll av tyroxin behövs inte

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

Vid substititionsbehandling tas provet före dagens hormondos.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna


0,40 - 3,7

mIE/L

Barn

0 - 6 månader

0,88 - 5,4

mIE/L


6 mån - 12 år

0,90 - 5,0

mIE/L


flickor 13 - <18 år

0,40 - 3,4

mIE/L


pojkar 13 - <18 år

0,80 - 3,6

mIE/L

Kommentarer

Dyngsvariation med ca dubbelt så hög koncentration på natten.
Basanalys vid tyreoideadysfunktion.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-TSH, Tyreoideastimulerande hormon, är uppbyggt av två peptidkedjor (α och β). α-kedjan återfinns i flera andra hormoner (FSH, LH, och HCG) medan β-kedjan är specifik för TSH.
TSH-sekretionen regleras genom nivån av TRH (stimulering) och nivåerna av
fritt-T3 och fritt-T4 i blodet där höga nivåer av dessa hämmar utsöndringen.
TSH är förstahandsanalys vid utredning av tyreoideafunktionen.
TSH-förhöjning i kombination med normala eller sänkta halter av fritt-T4 och
fritt-T3 ses vid primär hypotyreos.
Lätt-måttlig TSH-ökning i kombination med normala halter av fritt-T4 och fritt-T3 ses vid mild (subklinisk) hypotyreos. Kraftigt sänkt halt (< 0,01 mIU/L) tyder i regel på tyreotoxikos medan mindre sänkningar kan ses vid många andra tillstånd ex svår allmänsjukdom, stress, akromegali, och behandling med vissa läkemedel som kortikosteroider, ß-blockerare och dopamin.
Låga eller normala TSH-nivåer vid samtidigt lågt fritt-T3 och fritt-T4 talar för sekundär eller tertiär hypotyreos.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03577
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?