Punktionscytologi

Ansvarig

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-73 49 51.

Punktionsmottagning

Tisdag och torsdag klockan 9.30-11.30. Remiss för punktion skickas till sekreterarna, Avd för klinisk patologi och cytologi, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona. För vårdgivare tidsbeställning ring 0455-73 49 36 måndag-fredag klockan 09.30-11.30.

Patienter som behöver komma akut eller bor långt ifrån tar vi emot övrig tid efter överenskommelse per telefon. Likaså om patienten hamnar inom ramen för standardiserat vårdförlopp. Vid punktion på avdelning, ring sekretariatet 0455-73 49 36. OBS! för finnålspunktion på patienter med lymfomfrågeställning se nedan under rubriken Övrigt.

Ni som remitterar patienter till vår punktionsmottagning har nu möjlighet att skriva ut patientinformation om punktioner och ge till patienten inför besöket hos oss. Patientinformationen finns på olika språk: svenska, arabiska, engelska, polska, ryska, somaliska, spanska och tyska. Informationen finns på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se under fliken Vårt utbud.

Remiss

PAD/CD remiss. Utförlig anamnes och frågeställning ska anges. Ge en utförlig beskrivning framför allt avseende eventuellt tumörs lokalisation, storlek och konsistens vid palpation. Ange även om material sänts till annat lab för till exempel flödescytometri, genetisk analys eller mikrobiologisk analys.

Punktioner som utförs via röntgen respektive mammografin

När det gäller provtagningar som skall utföras via röntgen respektive mammografin så skall både PAD/CD-remissen samt röntgenremissen skickas till röntgen respektive mammografin för handläggning. Detta för att PAD/CD-remissen skall följa provet som sedan skickas vidare till Patologi-Cytologilaboratoriet.

Provtagningsmaterial

Objektglas med mattrand. Sprutor 10 ml, kanyler av olika längd med ytterdiameter 0,6-0,8 mm rekvireras från materialdepån.

Provtagning

Förbered punktionen genom att märka objektglas med mattrand med patientens namn och personnummer (10 siffror) med blyertspenna. Vid eventuell sidomarkering märk dexter (dx) eller sinister (sin).

Fixering

I allmänhet rekommenderas lufttorkning. Lufttorkning kräver tunna utstryk. Vifta gärna glaset i luften för att påskynda torkningen. Märk glasen "luft".

Blodiga eller vätskerika utstryk torkar så långsamt att de ej kan bedömas — sådana utstryk bör därför spritfixeras. Spritfixering: materialet ska omedelbart efter utstrykningen stoppas ner i 95 % etanol. Lufttorkning får ej ske! Låt glasen stå minst 30 minuter i spriten, därefter kan glasen lufttorkas. Märk glasen "sprit".

Övrigt

Svar på undersökningen ges till patienten via inremitterande klinik. Cytologilaboratoriet lämnar ej ut svar till patienter. Svarstid cirka 1 vecka.

Punktion av lymfkörtel med lymfomfrågeställning: Gör utstryk som lufttorkas. OBS! Stryk försiktigt. Lämnas till Patologi/cytologilaboratoriet. Om flödescytometrisk analys önskas, spruta ner finnålsaspiratet i cirka 1 mL (steril) fysiologisk NaCl. Blanda försiktigt. Lämnas direkt till Kem Lab.
Om finnålspunktion av lymfkörtel med lymfomfrågeställning ska utföras på cytologens punktionsmottagning skall patienten vara här senast kl 11.00 på våra öppettider tisdag och torsdagar.

Vid begäran om odling i samband med punktion ska remitterande läkare bifoga ifylld odlingsremiss. Vid kontraströntgen relaterad till punktionsstället utförs punktion tidigast 24 timmar efter. Vid bukpunktioner (transperitoneal/retroperitoneal) ska värdena för APT-tid samt trombocyter ligga inom normalvärdet. Vid onormala värden bör remitterande läkare diskutera med cytologläkare angående punktion. Max 3 dagar gamla prover. Patienten ska ligga stilla på rygg efter bukpunktion i 2 timmar, då puls och blodtryck kontrolleras.

Vid punktion av bukfett med frågeställning amyloidos, stryks materialet ut på 2-3 objektglas och lufttorkas.

Om mammografi planeras i samband med punktion av bröst ska mammografin utföras före punktionen.

Om tyreoideascintigrafi eller ultraljudsundersökning planeras i samband med punktion av tyreoidea ska scintigrafin utföras före punktionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?