Öron-, näsa-, halspatologi

Ansvarig patolog

Annamaria Turi, telefon 0455 73 49 39.

Provhantering

Käkbenslesioner

Om det föreligger frågeställningar som berör olika delar av materialet så delas detta upp i olika fraktioner, alternativt suturmarkeras om det rör sig om en större sammanhängande vävnadsbit.

Slemhinnelesioner

Suturmarkerad del av preparatet där det föreligger speciell frågeställning, alternativt om det föreligger önskemål om preciserad anatomisk uppgift om eventuell radikalitetsbrist.

Spottkörtlar med Sjögrenfrågeställning

Minst fem spottkörtlar från läppvävnad fridissekeras och avlägsnas. OBS! Läppslemhinna skall inte avlägsnas.

Remiss

Käkbenslesioner

Ange klinisk diagnos, anatomisk lokalisation, radiologisk utbredning och radiologiskt utseende samt den avlägsnade vävnadens relation till omgivningen (fastsittande eller lättutskalad och så vidare). Ange relation till angränsande tänder, tidigare rotfyllningar, retinerade tänder.

Slemhinnelesioner

Ange relation till eventuella tandfyllningar, makroskopiskt utseende, klinisk diagnos, eventuell medicinering, systemsjukdomar, missbruk eller tobaksbruk, hygienstatus.

Spottkörtlar

Ange salivsekretion, status, kända autoimmuna serologiska data, kända led- eller muskelbesvär, kända ögonbesvär, tidigare strålbehandling mot munhålan, aktuella mediciner samt uppgift om patienten är rökare.

Fixering

4 % formaldehydlösning med fosfatbuffert, minst 10 gånger större formalinvolym än preparatvolym.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?