Bårhusmeddelande

Bårhusmeddelandet skall fyllas i av den som konstaterar dödsfallet. Avliden som transporteras till bårhuset skall åtföljas av bårhusmeddelande, för att underlätta fortsatt hantering är det mycket viktigt att alla uppgifter blir ifyllda.

Bårhusmeddelande placeras av transportör vid patientens plats utanpå kylen med magnet. Om inte bårhusmeddelande medföljer patienten angives platsen i kylen med av transportören handskrivet meddelande vilket placeras utanpå kylen på samma sätt som ovan.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?