Bårhusmeddelande

Bårhusmeddelande skall följa med patienten till bårhuset och förvaras enligt rutin i Karlskrona under patientens kudde och enligt rutin i Karlshamn med magnet på kylens utsida. Bårhusmeddelandet ska innehålla uppgifter om varifrån den avlidne införts till bårhuset och av vem.

Hjälpte informationen på sidan dig?