Lungscintigrafi

Lungscintigrafi V/P SPECT

Vid nuklearmedicinska undersökningar tillförs kroppen ett spårämne/isotop i form av en radioaktiv lösning via en intravenös injektion. Via blodet fördelas radioaktiviteten till kroppens olika organ.

Beskrivning

Med lungscintigrafi undersöks den regionala fördelningen av ventilation och perfusion i lungorna. Den vanligaste indikationen för lungscintigrafi är lungemboli. Embolin består i regel av trombmassa, som lossnat från vensystemet och leder till perfusionsnedsättning i lungan. I typiska fall ses distinkta perfusionsdefekter, som följer anatomiska avgränsningar. Perfusionsfördelningen kan dock rubbas även vid andra tillstånd och för att underlätta diagnostiken av lungemboli, studeras även ventilationsfördelningen. Den regionala ventilationen är vanligen mindre nedsatt än perfusionen vid lungemboli (benämns ibland ventilations-perfusions mismatch). Vid luftvägsjukdom och pneumoni brukar både ventilation och perfusion vara nedsatta, ofta parallellt (ventilations-perfusions match).

Ventilationsfördelningen

Ventilationsfördelningen kartläggs genom inandning av technegas alternativt en radioaktiv aerosol, som genom sin ringa partikelstorlek (0,03-0,06 μm alternativt < 2 μm) deponeras i perifera luftvägar i proportion till regionala ventilationen.

Perfusionsfördelningen

Perfusionsfördelningen kartläggs genom en intravenös injektion av en suspension av radioaktivt märkt, aggregerat humant serumalbumin, som fastnar i prekapillära lungkärl pga. att aggregaten har en storlek motsvarande omkring fem blodkroppsdiametrar. Proceduren kan beskrivas som "en iatrogen, multipel mikroembolisering i lungorna". Radioaktiviteten över lungfälten registreras med en gammakamera i flera projektioner, SPECTlänk till annan webbplats.

Indikationer

Misstanke på lungemboli och uppföljning efter insatt terapi, hjärtsvikt, KOL, pneumoni, sidofördelning inför exempelvis lungkirurgi

Förberedelser

Misstanke på lungemboli och uppföljning efter insatt terapi, hjärtsvikt, KOL, pneumoni, sidofördelning inför exempelvis lungkirurgi

Utförande

Misstanke på lungemboli och uppföljning efter insatt terapi, hjärtsvikt, KOL, pneumoni, sidofördelning inför exempelvis lungkirurgi

Tid

Misstanke på lungemboli och uppföljning efter insatt terapi, hjärtsvikt, KOL, pneumoni, sidofördelning inför exempelvis lungkirurgi

Viktigt

Misstanke på lungemboli och uppföljning efter insatt terapi, hjärtsvikt, KOL, pneumoni, sidofördelning inför exempelvis lungkirurgi

Alternativ metod