Närbild på ett äldre par som är ute och promenerar.

Äldre

Berörda huvudmän har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma att äldre i behov av samordnat stöd får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Samverkan ska skapa ett helhetsperspektiv på äldres hälsa där säkra övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?