Hemsjukvård

Sedan 2013-01-01 har länets kommuner ansvar för Blekinges hemsjukvård upp till läkaransvar.

Patienten ska i första hand vända sig till primärvårdens mottagningar för hälso- och sjukvård, SOU 2004:68 (den så kallade Tröskelprincipen). Detta innebär att hemsjukvården inte har ansvar för patienter som på egen hand kan ta sig till vårdcentral eller annan mottagning för att få sjukvård.

Det finns dock patienter där psykiskt eller fysiskt funktionshinder medför stor svårighet att ta sig till vårdcentralens dag och/eller jourmottagningar. Det kan även av medicinska eller etiska skäl vara klart olämpligt att patienten ska ta sig till en mottagning. Utgångspunkten är att pröva var vårdåtgärden lämpligast bör utföras för att ge bäst effekt för patienten. Vid tveksamhet om tolkningen är det patientens ansvariga läkare som avgör på vilket sätt patienten ska erhålla sin vård.

För att stödja verksamheterna i sin bedömning av ansvarsfördelning finns det framtagna tillämpningsanvisningar inklusive bilaga med beskrivande patientfall.

LSVO, med sina verksamhetgrupper, har uppdraget att följa utvecklingen och stötta verksamheten.

Hittade du informationen du sökte?