Webbutbildning

Välkommen till en webbutbildning om SAMSPEL – en överenskommelse om vårdsamverkan mellan kommunerna i Blekinge och Region Blekinge.

SAMSPEL är en länsgemensam modell för vårdsamverkan där utgångspunkten är den enskildes perspektiv med ett gemensamt ansvar för planering av och informationsöverföring inom vård och omsorg.

Det övergripande målet med SAMSPEL är att uppfylla den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig för att få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda.

Den enskilde ska få möjlighet att leva självständigt, under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för självbestämmande och integritet. När hon eller han har behov av samordnade insatser från flera aktörer ska en samordnad individuell plan upprättas.

Genom förebyggande insatser, utifrån den enskildes egna resurser och förmågor, ska vårdgivarna skapa en ökad trygghet så att den enskilde inte behöver vistas inom sluten vård i onödan.

Utbildningens innehåll

För att stärka individens delaktighet och inflytande har SAMSPEL delats in i tre delar som var och en tar itu med olika kritiska skeden när planering och information ska delas mellan olika aktörer. Hela utbildningen tar ungefär en timme, men du kan avsluta när som helst och gå tillbaka om du skulle vilja.

De tre delarna i SAMSPEL är:

  • Samordnad Individuell Plan (SIP)
  • Beslutsstöd för bedömning av vårdnivå
  • Säker utskrivning

Som introduktion till utbildningen får du gärna titta på filmen om SAMSPEL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att fördjupa dig inom de olika delarna går du vidare till de specifika kapitlen. Du kan själv välja i vilken ordning du vill göra dem, men vi föreslår att du börjar med Samordnad Individuell Plan (SIP):

Samordnad Individuell Plan (SIP)

Beslutsstöd för bedömning av vårdnivå

Trygg och säker utskrivning

Är du osäker på några av de begrepp vi använder? Läs mer i dokumenten om SAMSPEL.

Hjälpte informationen på sidan dig?