Bild på en flicka som håller upp händerna mot himmelen

Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn

Här hittar du information om det regionala utvecklingsarbetet ”Sömlösa och tidigt samordnade insatser för barn”.

Sedan hösten 2018 är Blekinges kommuner och Region Blekinge en del av ett nationellt utvecklingsarbete som syftar till att förbättra samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Målet är att barn och unga får tillgång till tidiga och samordnade insatser. Ett helhetsperspektiv med barnets behov i centrum och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän ska vara en självklarhet.

Klicka här för att läsa mer om det nationella arbetet på skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsmaterial från konferensen ”Samverka – så mamma slipper gå på så många möten” (citat från ungdom 17, år 2019)

Här hittar du presentationer från konferensen som hölls på Ronneby Brunn den 19 november 2019.

Hemmasittarproblematik, hur kan man förstå problematiken och vad krävs för att en insats ska lyckas?

Ia Sundberg Lax, chef Magelungens enhet för hemmasittare i Stockholm, har berättat om hur de arbetar med kartläggning som ett verktyg att förstå problematiken och därmed kunna sätta in passande åtgärder.

Klicka här för att komma till presentationen om hemmasittarproblematik Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Komplex psykisk hälsa hos barn och unga

Per Johnsson, docent i klinisk psykologi och leg psykolog, berättar om vår relation till känslor/affekter och hur viktig den är för alla människor.

Klicka här för att komma till presentationen om komplex psykisk hälsa hos barn och unga Pdf, 601.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bemötande och kommunikation, hur hör det ihop med arbetsglädje och samarbete? 

Christine Radell berättar om hur viktiga kommunikation och bemötande är för att kunna samverka och känna arbetsglädje.

Kontakta Christine för hennes presentation, christine@radell.se

Parallella seminarier

Hur stärker vi vår personal i att våga upptäcka bekymmer tidigt?

Holmsjö och Rödeby skola berättar om deras arbetsmodell för tidiga gemensamma insatser via elevhälsan.

De som ingår i arbetsmodellen är socialtjänsten, primärvården, funktionsstödsförvaltningen, Första Linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Uppdrag Psykisk hälsa samt elevhälsan.

Länk till presentation: Kommer att läggas upp inom kort

Föräldraskapsstöd i Olofström

Ulf Clang och Isabella Szabo från Olofströms kommun berättar om sitt förebyggande arbete med kommunens föräldrar på universell, selekterad och indikerad nivå. Deras idé och tanke är att föräldrar å ena sidan utgör den viktigaste skyddsfaktorn men kan å andra sidan utgöra en riskfaktor för barnets utveckling. Där en tät och verklig samverkan mellan främst skola, socialtjänst och fritidsförvaltning utgör en grundförutsättning men där också hela lokalsamhället behöver mobilisera och bidra.

Klicka här för att komma till presentationen om föräldraskapsstöd i Olofström Pdf, 178.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Katharina Sonesson och Lisbet Karlstrand från Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Region Blekinge berättar om verksamheten. Målet är att förebygga psykisk ohälsa och mobilisera familjens egna resurser.

Klicka här för att komma till presentationen om första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Pdf, 745.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Meet4Fun

På gymnasieskolan Knut Hahn har ett nytt projekt startat,"meet4fun" som riktar sig till ungdomar på gymnasieskolan som har en förbindelse till verksamheten Crea Diem, verksamhet för elever med autism. Förhoppningen är att projektet leder till att även yngre elever med komplexa behov får ta del av liknande aktiviteter.

Länk till presentation: Kommer att läggas upp inom kort

Språkstegen – samverkan kring 0–3 åringars språkutveckling med särskilt fokus på läsning

Johanna Tell och Sara Wijk berättar om Språkstegen som är en föräldrastödssatsning i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg. Barnhälsovård, bibliotek och logopedi arbetar tillsammans. Du hittar mer information på http://www.sprakstegen.se/. Länk till annan webbplats.

Klicka här för att komma till presentationen om Språkstegen Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?