Familj i vardagsrum

God och nära vård

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2022 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Nära vård kan beskrivas som ett arbetssätt i samverkan mellan Region Blekinge och länets kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd.

Via boxarna/länkarna nedan hittar du mer aktuell information om utvecklingsområde nära vård.

Hjälpte informationen på sidan dig?