Organisation

I dag finns ett stort behov av samverkan inom vård och omsorg, till exempel inom äldrevård, individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet och inom psykisk hälsa. Därför finns samverkansstrukturen Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO), som genom en sammanhållen vård och omsorg ska verka för en god hälsa för Blekinges invånare.

LSVO:s strategiska ledningsgrupp ingår som en operativ arbetsgrupp inom samverkansstrukturen för regional utveckling i Blekinge som leds av det så kallade Samverkansrådet, se länk nedan.

Vård och omsorg är ett prioriterat område för Blekinges samverkansstruktur för regional samverkan. Skyldigheter för kommun och region att samarbeta framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL) och Socialtjänstlagen (2001:453, SoL) som syftar till att säkerställa samarbete kring personer med behov av insatser från båda huvudmännen. För att möta detta behov finns i Blekinge samverkansstrukturen Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) som genom en sammanhållen vård och omsorg ska verka för en god hälsa för Blekinges invånare.

Ledningsstrukturen består av LSVO:s strategiska ledningsgrupp samt fyra operativa verksamhetsgrupper:

  • Äldre/somatik
  • IFO/psykisk hälsa/funktionshinder
  • FoU
  • e-hälsa

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?