LSVO:s strategiska ledningsgrupp

För att kunna fatta gemensamma beslut i strategiska frågor rörande hälso- och sjukvård och socialtjänst i Blekinge finns LSVO:s strategiska ledningsgrupp.

Den strategiska ledningsgruppen utgörs av berörda förvaltningschefer eller motsvarande i Blekinges samtliga kommuner, områdeschefer för Region Blekinges vårdverksamheter och representant från Region Blekinges hälsovalsenhet. Vid ett möte, vår respektive höst, adjungeras förvaltningschefer för skola/utbildning i kommunerna.

Två gånger om året förstärks ledningsgruppen med sammankallande för verksamhetsgruppen FoU (Forskning och Utveckling) och får då funktion som FoU-råd. FoU-rådet fattar beslut om FoU-frågor och utveckling av det länsövergripande FoU-avtalet.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?