Samverkansgrupp äldre

LSVO:s utskott Verksamhetsgrupp äldre/somatik har som övergripande syfte att skapa bra samverkan mellan huvudmännen.

Verksamhetsgruppen äldre/somatik utgörs av verksamhetschefer eller motsvarande i länets kommuner samt regionens vårdförvaltningar. I Verksamhetsgrupp äldre/somatik representeras två av kommunerna av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Utskottet ska utifrån ett länsgemensamt perspektiv bereda sakfrågor inom området äldre/somatik.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?