Samverkansgrupp barn och unga

Samverkansgrupp barn och unga inriktar sig på arbete för barn och unga med behov av samordnade insatser från flera verksamheter för att de ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor.

Syftet med arbetet är att nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att barn, unga och föräldrar skall uppleva vård-, stöd- och omsorgsinsatser som en helhet utan gränser.

Sex boxar för undersidorna.

Hjälpte informationen på sidan dig?