Styrdokument för samverkan

Styrdokumentet beskriver parternas överenskommelse om hur samverkan i Blekinge mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ska organiseras. Samverkan berör olika delar inom områdena hälsa, vård, lärande och social välfärd. Syftet med styrdokumentet är att ge en överblick kring viktiga samverkansområden och hur parterna vill att samverkan ska fungera i praktiken.

Brödtext

Hjälpte informationen på sidan dig?