Samverkansgrupp vuxna

LSVO:s utskott Verksamhetsgrupp IFO/psykisk hälsa/funktionshinder har som övergripande syfte att skapa bra samverkan mellan huvudmännen.

Verksamhetsgruppen IFO/psykisk hälsa/funktionshinder utgörs av verksamhetschefer eller motsvarande i länets kommuner samt regionens vårdförvaltningar.

Utskottet ska utifrån ett länsgemensamt perspektiv bereda sakfrågor inom området IFO/psykisk hälsa/funktionshinder.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hjälpte informationen på sidan dig?