Ledamöter, ordförande och processtöd

På denna sida finner du namn och kontaktuppgifter för ledamöter, ordförande och processtöd för samverkansgrupp äldre.

Ledamöter


Ordförande och processtöd

Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
mats.wennstig@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?