Samverkansgrupp Att växa upp

Samverkansgrupp Att växa upp beslutar om frågor rörande samverkan mellan olika aktörer inom socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt skola i Blekinge.

Samverkansgruppen arbetar med områden som berör alla barn och unga 0–18 år. Det kan exempelvis handla om arbeten med ett barnrättsperspektiv på alla nivåer: hälsofrämjande, förebyggande, tidiga insatser och åtgärder. Samverkansgruppen ska skapa bra samverkan mellan huvudmännen, med ett helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa där säkra övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.

Samverkansgruppen Att växa upp arbetar på taktisk nivå. Samverkansgruppen samordnar utvecklingsarbeten och skapar förutsättningar för god samverkan med tydlig kommunikation och motiverande målsättningar samt säkerställer att det strategiska ledarskapets visioner och mål omsätts på operativ nivå. Arbetet har vanligen en tidshorisont på 1–2 år.

Samverkansgrupp Att växa upp leder lokala samverkansgrupper som finns i länets alla kommuner. Samverkansgrupperna består av en övergripande styrgrupp samt arbetsgrupper för vuxna och barn i respektive kommun. I de lokala samverkansgrupperna sker samverkan på lokal lednings- och handläggarnivå för att tillvarata de förutsättningar och möta de utmaningar som finns i varje kommun.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hittade du informationen du sökte?