Ledamöter, ordförande och processtöd

På denna sida finner du namn och kontaktuppgifter för ledamöter, ordförande och processtöd för samverkansgrupp barn och unga.

Ledamöter

Helen Ahlberg, verksamhetschef familj och individ, Karlshamns kommun
E-post: helen.ahlberg@karlshamn.se (representerar även funktionsstöd)

Erik Skrapegård, Tf Avdelningschef barn och unga samt daglig verksamhet/sysselsättning, Karlskrona kommun
E-post: Erik.Skrapegard@karlskrona.se

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa, Karlskrona kommun
E-post: helen.allevang@karlskrona.se (representerar länets verksamhetschefer för elevhälsan)

Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga, Karlskrona kommun
E-post: nina.bjelke@karlskrona.se

Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, Olofströms kommun
E-post: helen.hagegren@olofstrom.se

Patrik Håkansson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun
E-post: patrik.hakansson@olofstrom.se (representerar länets skolchefer)

Timmie Mattsson, verksamhetschef funktionsstöd, Olofströms kommun
E-post: timmie.mattsson@olofström.se

Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
E-post: emma.stahre@ronneby.se (representerar även funktionsstöd)

Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborgs kommun
E-post: Julia.Lundin@solvesborg.se

Radmila Vujic, verksamhetschef stöd och service, Sölvesborgs kommun
E-post: radmila.vujic@solvesborg.se

Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region Blekinge
E-post: boris.svensson@regionblekinge.se (Ungdomsmottagningen)

Carita Johansson, avdelningschef första linjen för barn och ungas psykisk hälsa, Region Blekinge
E-post: carita.johansson@regionblekinge.se

Eleonore Sällberg, Barnmorskesamordnare, kvinnokliniken, Region Blekinge
E-post: eleonor.sallberg@regionblekinge.se

Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare FoU socialtjänst barn och unga, BKC, Region Blekinge
E-post: helene.sjoblom_andersson@regionblekinge.se

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region Blekinge
E-post: linda-a.hakansson@regionblekinge.se

Magnus Ljungcrantz, verksamhetschef Barn- och Ungdomskliniken, Region Blekinge
E-post: magnus.ljungcrantz@regionblekinge.se

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge
E-post: petra.nordberg@regionblekinge.se

Ordförande och processtöd

Carina Andersson, folkhälsostrateg, barn och ungas rättigheter och hälsa
E-post: carina.andersson@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?